Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ dự án: Tổng Cục Lâm nghiệp

Các cơ quan đối tác thực hiện của Liên hiệp quốc: Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Cơ quan Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

Nguồn tài trợ: Chính phủ Na Uy

Thời gian thực hiện: 2013 – 2018

Địa bàn thực hiện: Trung ương, 6 tỉnh thí điểm (Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau) và một số tỉnh có nhiều rừng khác.

Mục tiêu của Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II là nâng cao khả năng của Việt Nam để có thể hưởng lợi từ các khoản chi trả dựa trên kết quả* cho REDD+ trong tương lai và thực hiện các thay đổi căn bản mới tích cực trong ngành lâm nghiệp. (*: Lưu ý rằng thuật ngữ “chi trả dựa vào kết quả” chỉ đề cập tới việc chuyển tiền từ nguồn quỹ quốc tế tới Việt Nam)
Kết quả 1: Năng lực vận hành Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP) được tăng cường

Đầu ra 1.1: Thực hiện cập nhật NRAP.

Đầu ra 1.2: Cơ chế hiệu quả được đề xuất và áp dụng để cung cấp các thông tin, hỗ trợ tổ chức đối thoại chính sách và đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Đầu ra 1.3: Nâng cao năng lực và thiết lập các cơ chế để tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp hiệu quả.

Đầu ra 1.4: Nhận thức về BĐKH và REDD+ của các bên liên quan ở các cấp được nâng cao thông qua việc tăng cường công tác truyền thông và chia sẻ các bài học kinh nghiệm.

Đầu ra 1.5: Các kế hoạch hành động nâng cao tính bền vững trong sản xuất nguyên vật liệu của các ngành thuỷ sản, cà phê, cao su và chế biến gỗ được xây dựng và triển khai

Kết quả 2: 6 tỉnh thí điểm có thể xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động REDD+

Đầu ra 2.1: Cơ chế, tổ chức thực hiện REDD+ tại 6 tỉnh được thiết lập và REDD+ được lồng ghép vào các QH/KHBVPTR.

Đầu ra 2.2: Nhận thức về BĐKH, REDD+ của các cấp tỉnh, huyện, xã và các bên liên quan chủ chốt tại 6 tỉnh thí điểm được nâng cao.

Đầu ra 2.3: Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh và cấp cơ sở tại 6 tỉnh thí điểm được xây dựng và phê duyệt.

Đầu ra 2.4: Các PRAP được triển khai.

Đầu ra 2.5: Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia: Khung giám sát ở 6 tỉnh thí điểm được xây dựng, bao gồm giám sát có sự tham gia.

Kết quả 3: Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia (NFMS) để giám sát và phục vụ MRV và Hệ thống thông tin REDD+ quốc gia (NRIS) về đảm bảo an toàn được vận hành

Đầu ra 3.1: Hệ thống thông tin REDD+ quốc gia NRIS được vận hành

Đầu ra 3.2: Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia NFMS – Hệ thống giám sát đất đai LMS được xây dựng.

Đầu ra 3.3: Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia NFMS – các hệ số phát thải được xây dựng.

Đầu ra 3.4: Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia NFMS - Tổ chức thể chế kiểm kê khí nhà kính cho REDD+ được xác định cụ thể

Đầu ra 3.5: Các chỉ số đánh giá tiến độ t

A - Tài liệu chương trình


1. Văn kiện dự án (Tiếng anh) (ký ngày 29/07/2013)
2. Biên bản hội thảo tham vấn pha 2 (17/01/2013)
3. Tài liệu hội thảo khởi động quốc gia (11/10/2013)
4. Quyết định 995/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt danh sách bổ sung các CIPs (12/5/2014)
5. Phê duyệt đề xuất gia hạn thêm 03 năm (Tiếng Anh)
6. Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình (PIM)

B - Tài liệu khác

1. Bản tin chương trình - Số 1
2. Phim tài liệu về Chương trình UN-REDD giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn
3. Tài liệu REDD+ Academy
4. Cuốn thuật ngữ REDD+
5. Kế hoạch hành động các tỉnh thí điểm (PRAPs) (Cà Mau - Hà Tĩnh - Bình Thuận - Lào Cai - Bắc Kạn)
6. Phân tích các bên liên quan và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (Tiếng Anh)
7. Biên bản ghi nhớ giữa Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Bolikhamxay và Khammouane về cơ chế phối hợp khu vực biên giới VN-Lào về kiểm soát tình hình khai thác và buôn bán gỗ, lâm sản ngoài gỗ, động vật hoang dã trái phép năm 2015 - 2016 (Click here)
8. Sách mỏng giới thiệu về chương trình (tải về)
9. Bộ ap-phích / pa-nô đứng về REDD+ (áp-phích tải về / pa-nô đứng tải về)
10. Sách mỏng giới thiệu về Quản lý rừng dựa vào cộng đồng, Giao đất giao rừng, PRAP, Hợp tác tiểu vùng, Quản lý rừng bền vững SiRAP (Chỉ có tiếng Anh)
11. Lập kế hoạch sử dụng đất tích hợp cho REDD+: những bài học từ kết hợp phân tích không gian và tiếp cận có sự tham gia trong xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh ở Việt Nam


Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Vũ Xuân Thôn
Giám đốc Chương trình quốc gia
Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II
Số 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: (04)-37286520; Fax: (04)-37286514
Website: www.vietnam-redd.org

Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM