Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ
Đề xuất Chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ (R-PP) trình bày khái quát tiến trình dự kiến mà Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng một chiến lược quốc gia để tham gia vào cơ chế quốc tế về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng; vai trò của quản lý rừng bền vững, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại các nước đang phát triển (gọi tắt là REDD+) phù hợp với mục tiêu của Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và hoàn cảnh của quốc gia với điều kiện nhận được sự giúp
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM