Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Chiến lược REDD+ và Kế hoạch sẵn sàng thực thi REDD+

Cập nhật ngày:  10/02/2012
Chiến lược REDD+ và Kế hoạch sẵn sàng thực thi REDD+

Vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhận được sự quan tâm về mặt chính trị và hỗ trợ lớn, bao gồm kế hoạch hành động 5 năm và thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về biến đổi khí hậu, từ đó Chiến lược về REDD+ ra đời với một số nội dung đã được đồng ý. Việt Nam cũng đã thể hiện rõ quan điểm của mình về REDD+ thông qua đệ trình chiến lược lên Ban thư ký UNFCCC trong tháng 2 năm 2008.  


Các tổ chức liên quan đến Lâm nghiệp và REDD+ bao gồm:
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) 
  • Bộ Tài chính (MoF)
  • Ủy ban nhà nước về vấn đề Dân tộc và miền núi (CEMMA)

Để ứng phó với thực trạng hiện tại và nhu cầu điều phối, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thành lập Mạng lưới REDD+ quốc giaTổ công tác REDD+ chia làm các Tiểu nhóm kỹ thuật REDD+ về (i) Quản trị REDD+ (ii) Đo lường, Báo cáo và Thẩm định (MRV) (iii) Chia sẻ lợi ích REDD+ (BDS) (iv) Thực hiện REDD+ tại địa phương; (v) Gắn kết khối tư nhân; (vi) Biện pháp đảm bảo an toàn Môi trường và xã hội.

Người dân tộc thiểu số ở Việt Nam là những bên liên quan quan trọng trong REDD+ ở phạm vi sinh kế của họ phụ thuộc vào rừng và quyền sở hữu rừng và đất rừng, họ đóng góp cho việc quản lý rừng bền vững và giám sát rừng hiệu quả.

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết.

Số lượt đọc:  22     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Giới thiệu   (11/01/2012)
Giới thiệu chung   (11/07/2010)
Tin tức

FCPF-2: Họp Ban Chỉ đạo dự án

12/01/2018 11:23' AM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia đánh giá nhu cầu REDD+, kế hoạch quản lý và hợp lý hóa của các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty LN NN vùng Chương trình giảm phát thải (ER-P)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

29/11/2017 03:39' PM

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

24/11/2017 02:33' PM