Đang tải dữ liệu...
 
Trang chủTin tức & Sự kiệnREDD+ ở Việt NamDự án REDD+Thư việnTuyển dụngLiên hệ

Công cụ thúc đẩy sự tham gia trong quản trị rừng ở Việt Nam

Cập nhật ngày:  11/04/2017

Công cụ thúc đẩy sự tham gia trong quản trị rừng ở Việt Nam

Công tác quản trị rừng ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam đã có động lực mới từ khi thực hiện Đánh giá Quản trị có sự tham gia (PGA). Đây là công cụ mới do Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II giới thiệu và đã được chính quyền tỉnh áp dụng tích cực. PGA tạo ra một diễn đàn cho phụ nữ, nam giới, người dân tộc thiểu số và các bên liên quan khác ở địa phương có thể gây ảnh hưởng đáng kể lên các tiến trình có tác động đến sinh kế của họ.

Sự tham gia hạn chế trước đây

Tỉnh Lâm Đồng nổi tiếng về tài nguyên rừng và sự đa dạng văn hoá với nhiều dân tộc cùng chung sống hài hòa. Đã có nhiều chương trình, dự án được thực hiện để bảo tồn tài nguyên rừng và đảm bảo quyền làm chủ đối với rừng của người dân địa phương.

Những thay đổi trong việc trao quyền cho người dân địa phương đang diễn ra, ở nhiều mức độ khác nhau. Bà Hoàng Công Hoài Nam, Trưởng phòng QLBVR&BTTN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng nhớ lại thời kỳ chưa có công cụ Đánh giá Quản trị có sự tham gia (PGA) này: "Chúng tôi phải tự thu thập dữ liệu liên quan và thực hiện toàn bộ các tiến trình."

Là một thành viên trong nhóm nòng cốt PGA của tỉnh, bà Hoàng Công Hoài Nam nói về sự tham gia của phụ nữ: “Một số phụ nữ đã tham gia vào quản trị rừng, song vẫn còn nhiều người khác không biết đến việc này.”
 

Công cụ Đánh giá quản trị có sự tham gia (PGA) mở

PGA là một tiến trình toàn diện, với sự tham gia của các bên liên quan từ phía Chính phủ, dân sự xã hội, khu vực tư nhân, cũng như giới học giả. PGA đưa ra thông tin đầy đủ, đáng tin cậy về các vấn đề quản trị cụ thể cho việc hoạch định chính sách và ra quyết định để cải thiện REDD+ và quản trị rừng.[1]
Mục tiêu chính của PGA là tạo ra dữ liệu quản trị thông qua một tiến trình toàn diện, trong đó tạo ra các diễn đàn cho nhiều bên liên quan từ cấp xã đến cấp quốc gia.[2]

Bà Nam giải thích, bắt đầu từ Giai đoạn I, Chương trình UN-REDD đã thí điểm PGA tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan. Thông qua tiến trình học hỏi từ trải nghiệm, các bên liên quan thống nhất xem xét hai vấn đề quản trị chính: mức độ và chất lượng tham gia của các bên liên quan ở địa phương trong các tiến trình ra quyết định và triển khai thực hiện liên quan đến công tác giao khoán bảo vệ rừng; Mức độ rõ ràng và đảm bảo quyền của các bên liên quan liên quan đến tiếp cận tài nguyên rừng và chia sẻ lợi ích. Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cũng là một trong số các bên liên quan trong PGA, cùng với các đại diện xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và chủ rừng. Chương trình UN-REDD Giai đoạn II đã tiếp tục tiến trình này dựa trên các kinh nghiệm từ giai đoạn thí điểm. "Chương trình UN-REDD đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin từ các hội thảo và tài liệu để tìm hiểu về công cụ này.”

Phụ nữ, nam giới và người dân tộc thiểu số tham gia tích cực hơn

PGA tạo ra một diễn đàn cho các bên liên quan và người dân có thể tác động lên tiến trình đánh giá, giúp họ định hình các quyết định có ảnh hưởng đến sinh kế của họ. Các tổ chức và người dân địa phương, bao gồm người dân tộc thiểu số lựa chọn các chỉ số phù hợp để đánh giá cách thức quản trị rừng. Các bên khác, trong đó có Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng sử dụng các kết quả đó.

“Thông qua PGA, nhiều phụ nữ đã nhận ra vai trò quan trọng của họ và tham gia tích cực hơn.” Nhiều phụ nữ đã bắt đầu tham gia bảo vệ rừng, cũng như lôi kéo các thành viên khác trong gia đình cùng tham gia bảo vệ rừng. Nhiều phụ nữ hiện đang làm việc trong phòng BVPTR&BTTN, hoặc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khác. Khi có cơ hội, phụ nữ DTTS cũng lên tiếng. Một phụ nữ dân tộc Khor, huyện Lạc Dương đã phát biểu rất tự tin trong một cuộc họp PGA. Thay đổi đặc biệt là thay đổi của phụ nữ DTTS, diễn ra chậm, song nhận thức của họ cao dần lên sau mỗi cuộc họp.

Sau giai đoạn thí điểm PGA ở Lâm Đồng, công cụ này đã có thể sử dụng, mặc dù vẫn cần điều chỉnh và cập nhật theo điều kiện cụ thể. Trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm là thu thập và xử lý các dữ liệu này. Tính minh bạch được đảm bảo thông qua sự tham gia của các bên liên quan trong suốt tiến trình. Mọi người đều có thể tiếp cận thông tin chi tiết trên trang web của Chương trình UN-REDD.

Bà Nam mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Chương trình, không chỉ về mặt kỹ thuật và tài chính, mà cả cho công tác nâng cao nhận thức cho các bên liên quan đến quản trị rừng. Tuy nhiên, ngay cả khi Chương trình đã dừng hỗ trợ, Phòng QLBVR&BTTN cũng đã thực hiện công tác truyền thông cho nhiều người dân, bao gồm cả thanh niên và người cao tuổi, phụ nữ và nam giới, cũng như các tổ chức khác. Bà Nam cũng thường xuyên đến thăm các cộng đồng và hộ gia đình ở địa phương để hiểu hơn về điều kiện của họ. Bà Nam kết luận: “Chương trình đã mang lại sự thay đổi rõ ràng và đáng kể cho cộng đồng.”

Nguồn:
1 Trích Nguyễn Quang Tân (2014): “Báo cáo: Đánh giá quản trị có sự tham gia 2014: Đánh giá Quản trị REDD+ ở Lâm Đồng, Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD, trang
1

2 Trích Đỗ Thảo (2016): “Đánh giá có sự tham gia nhằm tăng cường quản trị rừng”, Bản tin tháng 11 năm 2016, Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn 2016[1] Trích Nguyễn Quang Tân (2014): “Báo cáo: Đánh giá quản trị có sự tham gia 2014: Đánh giá Quản trị REDD+ ở Lâm Đồng, Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD, trang 1

[2] Trích Đỗ Thảo (2016): “Đánh giá có sự tham gia nhằm tăng cường quản trị rừng”, Bản tin tháng 11 năm 2016, Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II


Số lượt đọc:  16     Về trang trước    Bản in    Gửi email 
Bài đã đăng:
Tin tức
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia xây dựng cơ chế khiếu nại và phản hồi (FGRM) cho vùng ER-P (IC-26)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

20/09/2018 05:57' PM
Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia thủ tục văn kiện ERP (IC-35)

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

17/08/2018 02:04' PM

FCPF-2: Thư mời bày tỏ quan tâm

24/07/2018 10:02' AM