Đang tải dữ liệu...

Sáng kiến REDD+ ở Việt Nam

Cập nhật ngày:  07/02/2012
Sáng kiến REDD+ ở Việt Nam

Hội nghị các bên liên quan của UNFCCC tại Bali đã xác định Việt Nam là một trong những nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Ưu tiên vấn đề này, các báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) đều chú trọng vào sự quan tâm của chính phủ về sự tàn phá tiềm ẩn gây ra bởi tình trạng mực nước biển tăng lên. Kể từ khi Hội nghị về Biến đổi khí hậu ở Bali năm 2007 xác định tầm quan trọng của rừng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và chính thức đồng ý lồng ghép sáng kiến REDD+ vào các đàm phán cho thời kỳ sau năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng và triển khai Khung chương trình REDD+. Vấn đề biến đổi khí hậu đã nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ.  


Tháng 12/2008, Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng phê duyệt. Khung Kế hoạch hành động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2008 – 2020 cũng được Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai trong năm 2008. Khung Kế hoạch hành động với một số nội dung đã được đồng ý, bao gồm kế hoạch hành động 5 năm và Ban chỉ đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT về giảm thiểu biến đổi khí hậu sẽ chủ trì xây dựng chiến lược REDD+. 

Việt Nam là một trong chín quốc gia đầu tiên được chọn để thí điểm Chương trình UN-REDD và cũng là một trong những nước đầu tiên nhận được phê duyệt cho Đề xuất: Sẵn sàng thực thi REDD+ (R-PIN) thuộc Quỹ đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới (WB). Chính phủ, UN-REDD và Ngân hàng thế giới (WB) đã đồng ý rằng chương trình thông qua hai sáng kiến này nên được phối hợp. Trong bối cảnh cải cách thành “một Liên hợp quốc”, Việt Nam đã được xác định như là một quốc gia thí điểm cho kế hoạch “một Liên hợp quốc”, tạo điều kiện cho quá trình phát triển chương trình có nhiều cơ quan Liên hợp quốc cùng tham gia.