Đang tải dữ liệu...

Văn phòng REDD+ Việt Nam thông báo mời thầu tuyển dụng nhân sự năm 2016

Cập nhật ngày:  05/09/2016
Văn phòng REDD+ Việt Nam thông báo mời thầu tuyển dụng nhân sự theo hình thức đấu thầu rộng rãi cho 03 vị trí dưới đây:

- Tuyển chọn 01 chuyên gia trong nước xây dựng và đệ trình báo cáo tóm tắt về đảm bảo an toàn (Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)

- Tuyển chọn 02 chuyên gia trong nước Hỗ trợ thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu về REDD+ (Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)

- Tuyển chọn 01 cán bộ đầu mối về truyền thông cho Văn phòng REDD+ tại Việt Nam (VRO) (Vào đây để biết thêm thông tin chi tiết)

Thời gian phát hành Hồ sơ mời nộp lý lịch khoa học: từ 10:00 ngày 05/9/2016 đến 10:00 ngày 26/9/2016.

Lưu ý: Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ mời nộp lý lịch khoa học tại: Văn phòng REDD+ Việt Nam - Tầng 1, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.37245805